Jdi na obsah Jdi na menu
 


časopis Knižní značka č.4/2017

28. 1. 2018

MALÍŘ A GRAFIK EDUARD MILKA SEDMDESÁTILETÝ

„Nemáte zájem sbírat drobné grafické lístky − exlibris?“ Tak jsem byl osloven při svém prvním setkání v létě roku 2004 karlovarským výtvarníkem Edou Milkou. Samozřejmě jsem přikývl, ale v tu chvíli jsem ještě nevěděl, co slovo exlibris znamená. „Tak já Vám nějaké vytvořím,“ pokračoval Eda Milka. A tak vzniklo moje první exlibris s karlovarskou tématikou a stalo se základem mé současné sbírky. Často jsem se pak opíral o Edův názor jaká exlibris, s jakou tématikou a od jakého autora bych měl mít ve sbírce. Jeho názorů jsem si vždy cenil i z toho důvodu, že znal a zná všechny přední české výtvarníky a roky jako provozovatel karlovarské galerie nabízel široké veřejnosti jejich grafické práce.

O životě a díle jubilanta se může každý hodně dozvědět pomocí internetu, a tak pouze připomenu, že se narodil 7. září 1947 v Lounech. Chci vám ale povědět o Edovi něco, co nemůže ten, který ho osobně dlouhodobě nezná a nenavštěvuje, vědět. A to přímo z jeho „kuchyně“ − grafického ateliéru.

Kdokoliv zazvoní u dveří jeho ateliéru, je uvítán usměvavým a vždy optimisticky naladěným Edou. Každému zájemci je výtvarníkem věnována patřičná pozornost, v rámci které se může detailně seznámit s jeho tvorbou od kresby, přes akvarel, malbu až po grafiku, při které mistrovsky používá techniku leptu s akvatintou. Jeho realistické pojetí městských vedut, přírody a v neposlední řadě i vytvářených exlibris musí snad každého návštěvníka zahřát na duši. Tuto krásnou atmosféru v ateliéru podporuje i vůně grafických barev, černé kávy, dobrého vínečka, někdy i slivovičky a vtipný výklad autora. Všichni odcházejí z „aťasu“ nejenom s příjemným pocitem, ale i s malým dárkem a nutkáním tuto návštěvu brzy zopakovat.

S otevřeností sobě vlastní rád předává výtvarník zájemcům i své know-how. Dozvíte se jak upravit velikost titan-zinkové desky, jak na ni nanést kryt a přenést požadovanou kresbu, jak ji zaleptat, jak ji „naprášit“ a vytvořit akvatintu a nakonec jak na ni nanést barvy a vytisknout grafiku. Během workshopů, které ve svém ateliéru pořádá, si odnáší každý účastník nejenom konkrétní výsledek svého snažení, ale i povzbudivý komentář Edy Milky.

V „kuchyni“, jeho ateliéru, se „uvařil“ i jeho vstup do nejvýznamnějšího českého grafického spolku Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Musím ale dodat, že v tu dobu Eda Milka v ateliéru nebyl. Přijetí do sdružení navrhla akademická malířka Eva Hašková a garanci nad jeho vstupem převzal akademický malíř Jan Kavan. A tak byl Eda v roce 2016 jednomyslně do sdružení přijat.

Blahopřeji Edovi Milkovi touto cestou za sebe a sběratele drobné grafické tvorby k životnímu jubileu a k jeho přijetí do SČUG Hollar a přeji mu mnoho zdraví a tvůrčí invence do let následujících.

Jan Radosta